Kế hoạch tổ chức Hội nghị ký kết quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp năm 2019

 UserFiles/file/hn%20dnhq2019/KH_228.PDF

Phòng Nghiệp vụ

Cục Hải Quan Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054 822 276 - Fax: 054 824 049.
Địa chỉ: 36 Tố Hữu, Thừa Thiên Huế