Hành trình xây dựng, đổi mới và phát triển

 TTH - Ngày 27/4/1999, Tổng cục Hải quan (HQ) ký quyết định thành lập Chi cục HQ Thủy An trực thuộc Cục HQ tỉnh Thừa Thiên Huế. Sự ra đời của Chi cục đã đáp ứng xu thế phát triển kinh tế của địa phương, đón đầu các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy và tạo thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, gia công của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn hội nhập thương mại quốc tế.

http://baothuathienhue.vn/hanh-trinh-xay-dung-doi-moi-va-phat-trien-a71033.html

Báo Thừa Thiên Huế

Cục Hải Quan Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054 822 276 - Fax: 054 824 049.
Địa chỉ: 36 Tố Hữu, Thừa Thiên Huế