Cục Hải quan Thừa Thiên Huế tiếp tục hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh

Một số hình ảnh hoạt động

 

 

BBT website

Cục Hải Quan Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054 822 276 - Fax: 054 824 049.
Địa chỉ: 36 Tố Hữu, Thừa Thiên Huế