Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai “Phiếu đánh giá chi phí tuân thủ TTHC trong lĩnh vực hải quan năm 2019”

 

     

    Ảnh minh họa.

        Việc đánh giá được thực hiện đối với các thủ tục hải quan thuộc cấp Cục, Chi cục doanh nghiệp đã thực hiện tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế từ 01/01/2019 đến 31/7/2019 nhằm mục đích lấy ý kiến đánh giá của doanh nghiệp về chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan; tổng hợp, phân tích để tiếp tục thúc đẩy cải cách hành chính, giảm chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp.

          Thông tin và bản mềm Phiếu đánh giá sẽ được gửi đến các doanh nghiệp thực hiện thủ tục trong thời gian nêu trên tại đơn vị để thực hiện khảo sát; đồng thời, phiếu đánh giá cũng sẽ được đăng tải trên Website của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế và đặt tại địa điểm làm thủ tục hải quan để doanh nghiệp tiện tham gia khảo sát, đánh giá.

          Cục Hải quan Thừa Thiên Huế sẽ tiếp nhận kết quả trả lời khảo sát của doanh nghiệp từ ngày 12/8/2019 đến ngày 31/8/2019.

Việc khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp về chi phí tuân thủ TTHC trong lĩnh vực hải quan năm 2019 là một trong những hoạt động tích cực của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế nhằm thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác Hải quan – doanh nghiệp và các bên liên quan./.

BBT website

Cục Hải Quan Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054 822 276 - Fax: 054 824 049.
Địa chỉ: 36 Tố Hữu, Thừa Thiên Huế