CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LÀM VIỆC VỚI CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU A ĐỚT

         

Đ/c Chi cục trưởng Nguyễn Đại Tuấn báo cáo tại buổi làm việc 

          Tại buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Đại Tuấn -Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu A Đớt đã thay mặt lãnh đạo Chi cục báo cáo tình hình hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020.

 

 
 

Đ/c Cục trưởng Lê Chí Hồng phát biểu chỉ đạo

 

             Sau khi nghe báo cáo và một số ý kiến phát biểu của công chức Chi cục, đồng chí Cục trưởng Lê Chí Hồng đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Chi cục Hải quan cửa khẩu A Đớt trong việc khắc phục điều kiện biên chế thiếu, địa bàn quản lý rộng, dàn trải nhưng bước đầu đã giải quyết thuận lợi cho hàng hóa phương tiện vận tải qua lại cửa khẩu Hồng Vân từ khi thông tuyến. Đồng thời, đồng chí Cục trưởng cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như sau:  Ban lãnh đạo Chi cục tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của công chức, người lao động thuộc quyền; duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; Chú trọng làm tốt công tác tuần tra kiểm soát trong địa bàn hoạt động; thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng Biên phòng, Đội Kiểm soát Hải quan trong các hoạt động tuần tra kiểm soát; Tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý hải quan với cửa khẩu biên giới đất liền. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế./.

 

Thúy Vân

Cục Hải Quan Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054 822 276 - Fax: 054 824 049.
Địa chỉ: 36 Tố Hữu, Thừa Thiên Huế