Hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 06 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 06 cuối năm 2020 của Khối thi đua Nội chính.

 

Toàn cảnh Hội nghị

           

         Tại Hội nghị, thay mặt Khối thi đua, đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Thái - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám thị Trại giam Bình Điền – Phó trưởng Khối trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết phong trào thi đua 06 đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 06 cuối năm 2020 của Khối. Báo cáo nêu rõ, trong 06 tháng đầu năm 2020, trên cơ sở giao ước thi đua được ký kết, từng cơ quan, đơn vị trong Khối Nội chính đã tổ chức phát động phong trào thi đua với các biện pháp phù hợp đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân; phong trào thi đua được tổ chức đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa rộng khắp, tạo bước đột phá, hiệu quả thiết thực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh kinh tế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn toàn tỉnh. 

 Đồng chí Nguyễn Xuân Thái - Phó giám thị Trại giam Bình Điền trình bày báo cáo sơ kết tại Hội nghị

 

                Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Hà Văn Ái – Phó chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phan Văn Quả - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã bổ sung, làm rõ thêm một số kết quả nổi bật của từng cơ quan, đơn vị trong 06 tháng đầu năm 2020.

 

Đồng chí Lê Chí Hồng - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế- Trưởng khối thi đua phát biểu bế mạc Hội nghị

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Chí Hồng – Cục trưởng Cục Hải quan Thừa Thiên Huế - Trưởng Khối thi đua Nội chính đã đề nghị các cơ quan, đơn vị  trong Khối, 06 tháng cuối năm 2020, chú trọng gắn kết việc thực hiện nội dung thi đua riêng của từng ngành với các nội dung giao ước thi đã ký kết từ đầu năm của Khối, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chung mà Khối thi đua đã đề ra trong năm 2020. Đồng thời đồng chí Lê Chí Hồng cũng đã đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Khối phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị trong Khối./.

 

Lãnh đạo các đơn vị tham dự Hội nghị

BBT website

Cục Hải Quan Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054 822 276 - Fax: 054 824 049.
Địa chỉ: 36 Tố Hữu, Thừa Thiên Huế