Loading ...

Lãnh Đạo Cục

Văn phòng Cục

Tổ chức cán bộ

Tài vụ - Quản trị

Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn