Loading ...

Thông tin liên hệ


Xem toàn màn hình

CỤC HẢI QUAN THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, Thành phố Huế
Điện thoại liên hệ : +84.(054) 822276
Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn